Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως «πολίτης της ΕΕ του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται» δικαιούστε βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους μέλους αυτού.

Εάν ζείτε ή ταξιδεύετε σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστείτε βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας σας, π.χ. σε περίπτωση:
– Απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου/ταυτότητας
– Σοβαρού ατυχήματος/ασθένειας
– Εγκλήματος, θανάτου, σύλληψης
– Κράτησης, περίθαλψής & επαναπατρισμού
– φυσικής καταστροφής
και η χώρα (πχ Ελλάδα) δεν διαθέτει διπλωματική ή προξενική αντιπροσωπεία στη χώρα/πόλη όπου βρίσκεστε, κανένα πρόβλημα!

Πλέον οι βελτιωμένοι και επικαιροποιημένοι κανόνες δίνουν τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σε ένα κράτος μη μέλος της ΕΕ να λάβουν βοήθεια από πρεσβεία ή προξενείο οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ το οποίο διατηρεί διπλωματική αντιπροσωπεία.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή